Niepubliczny Punkt Przedszkolny ul. Augustowska 31 54 - 112 Wrocław - Maślice Tel. do Dyrektora: +48 693 386 293 Tel. do grupy: +48 726 446 019

Oferta

ZAJĘCIA DODATKOWE W ROKU PRZEDSZKOLNYM 2019/2020

Z zajęć, które poznaliśmy w ubiegłych latach, pozostaną:

 • język angielski (codziennie) 
 • język niemiecki (1xtydzień)  
 • język migowy (1xtydzień)  
 • dogoterapia, 
 • warsztaty ceramiczne, 
 • warsztaty biblioteczne, 
 • zajęcia z logopedą, 
 • Klub Małego Podróżnika 
 • Mały Kucharz, 
 • Poznajemy zawody 
 • Kolorowe dni 
 • Delfinek Naukowcem 
 • wizyty Teatrzyków

W nowym roku planujemy dodatkowo:

 • -cykl zajęć: ?Główka pracuje? 
 • tzn sudoku, gry logiczne, rozwijanie kompetencji matematycznych dzieci 
 • metodą Gruszczyk-Kolczyńskiej,
 • - cykl zajęć: ?Nóżka pracuje?, tzn. gimnastyka korekcyjna, "Poznajemy instrumenty muzyczne",
 • - cykl zajęć: "Wokół zwierząt", tzn. dogoterapię, alpakoterapię, warsztaty pszczelarskie

Program zajęć edukacyjnych w Punkcie Przedszkolnym Akademia Delfinka dostosowujemy do wieku i możliwości każdego dziecka.

Pracujemy z książkami i ćwiczeniami, wydawnictw WSiP, Nowa Era lub Mac, zgodnymi z nową podstawą programową.

Pragniemy stymulować wszystkie obszary poznawcze oraz rozwijać umiejętności Maluszków. Pamiętamy, że ważny jest zarówno rozwój intelektualny, społeczny, fizyczny jak i emocjonalny.

Proponujemy następujące bloki programowe:

DELFINEK I EDUKACJA:

W ramach tego bloku programowego oferujemy następujące zajęcia:

Delfinek plastykiem ? zajęcia plastyczne różnymi metodami,

Delfinek poliglotą ? nauka języka angielskiego i niemieckiego poprzez zabawę, naukę piosenek i wierszyków,

Delfinek ekologiem ? uwrażliwienie dzieci na problem ochrony środowiska, kształtowanie odpowiedzialności za stan przyrody, współpraca z LOP (Liga Ochrony Przyrody)

Delfinek u logopedy ? gimnastyka buzi i języka ze szczególnym uwzględnieniem nauki prawidłowej wymowy

Delfinek literatem ? poznawanie bajek, wierszyków, piosenek, rymowanek

Delfinek kucharzem ? poznawanie smaków i zapachów, własnoręczne przygotowywanie wybranych potraw

Delfinek podróżnikiem ? fascynująca podróż dookoła świata, przez wszystkie kontynenty, poznawanie kultury, zabytków, zwyczajów i języka wybranych państw


A także:

 • bajkoterapię (bajka czytana, mówiona, oglądana),
 • arteterapię,
 • poznawanie zwyczajów,
 • kąciki zainteresowań

DELFINEK I KULTURA

W ramach tego bloku programowego oferujemy:

 

 • wizyty teatrzyków dziecięcych w Akademii

 • koncerty, poznawanie instrumentów muzycznych

 • teatrzyki i inscenizacje przygotowywane przez wychowawców i dzieci

DELFINEK GIMNASTYKIEM

W ramach tego bloku programowego oferujemy:

 

 • gimnastyka korekcyjna,

 • zajęcia gimnastyczne z elementami tańca

 • zajęcia muzyczno ? rytmiczne

 • zabawy ruchowe na świeżym powietrzu

DELFINEK U LEKARZA ? PAKIET MEDYCZNY

Wszystkie dzieci, uczęszczające do Punktu Przedszkolnego Akademia Delfinka, objęte są:

 •   wizyty w gabinecie stomatologiczny. Przewidujemy 1 wizytę u  stomatologa dziecięcego w ciągu roku przedszkolnego, naukę prawidłowego mycia zębów oraz szereg atrakcji i upominków dla dzieci,

 • opieką psychologiczno-pedagogiczną i logopedyczną przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną nr 4 przy ulicy Jemiołowej 59 - NOWOŚĆ

 • opiekę fizjoterapeuty podczas zajęć z gimnastyki korekcyjnej

CYKLICZNE ZAJĘCIA DODATKOWE


 • ZAJĘCIA CERAMICZNE (masa solna, glina ceramiczna)

 • MAŁY KUCHARZ (samodzielne przygotowywanie potraw)

 • KLUB MAŁEGO PODRÓŻNIKA (poznawanie miast, państw, kontynentów)

 • MUZYKA NA ŻYWO (poznawanie instrumentów muzycznych)

 • CIEKAWE ZAWODY (poznamy m.in. zawód sprzedawcy, kosmetyczki, listonosza, farmaceuty, i wiele innych)

 • DELFINEK NAUKOWCEM (przeprowadzamy badania i eksperymenty)