Niepubliczny Punkt Przedszkolny ul. Augustowska 31 54 - 112 Wrocław - Maślice Tel. do Dyrektora: +48 693 386 293 Tel. do grupy: +48 726 446 019

Oferta

Program zajęć edukacyjnych w Punkcie Przedszkolnym Akademia Delfinka dostosowujemy do wieku i możliwości każdego dziecka.

Pracujemy z książkami i ćwiczeniami, wydawnictw WSiP, Nowa Era lub Mac, zgodnymi z nową podstawą programową.

Pragniemy stymulować wszystkie obszary poznawcze oraz rozwijać umiejętności Maluszków. Pamiętamy, że ważny jest zarówno rozwój intelektualny, społeczny, fizyczny jak i emocjonalny.

Proponujemy następujące bloki programowe:

DELFINEK I EDUKACJA:

W ramach tego bloku programowego oferujemy następujące zajęcia:

Delfinek plastykiem - zajęcia plastyczne różnymi metodami,

Delfinek poliglotą - nauka języka angielskiego i niemieckiego poprzez zabawę, naukę piosenek i wierszyków,

Delfinek ekologiem - uwrażliwienie dzieci na problem ochrony środowiska, kształtowanie odpowiedzialności za stan przyrody, współpraca z LOP (Liga Ochrony Przyrody)

Delfinek u logopedy - gimnastyka buzi i języka ze szczególnym uwzględnieniem nauki prawidłowej wymowy

Delfinek literatem - poznawanie bajek, wierszyków, piosenek, rymowanek

Delfinek kucharzem - poznawanie smaków i zapachów, własnoręczne przygotowywanie wybranych potraw

Delfinek podróżnikiem - fascynująca podróż dookoła świata, przez wszystkie kontynenty, poznawanie kultury, zabytków, zwyczajów i języka wybranych państw

Główka pracuje – sudoku, gry logiczne, rozwijanie kompetencji matematycznych dzieci metodą Gruszczyk-Kolczyńskiej,

 Nóżka pracuje - gimnastyka korekcyjna, rytmika, zabawy na świeżym powietrzu

 Wokół zwierząt –  tzn. dogoterapię, alpakoterapię, warsztaty pszczelarskie

 


A także:

 • bajkoterapię (bajka czytana, mówiona, oglądana),
 • arteterapię,
 • poznawanie zwyczajów,
 • kąciki zainteresowań

DELFINEK I KULTURA

W ramach tego bloku programowego oferujemy:

 

 • wizyty teatrzyków dziecięcych w Akademii

 • koncerty, poznawanie instrumentów muzycznych

 • teatrzyki i inscenizacje przygotowywane przez wychowawców i dzieci

DELFINEK GIMNASTYKIEM

W ramach tego bloku programowego oferujemy:

 

 • gimnastyka korekcyjna,

 • zajęcia gimnastyczne z elementami tańca

 • zajęcia muzyczno ? rytmiczne

 • zabawy ruchowe na świeżym powietrzu

DELFINEK - PAKIET MEDYCZNY

Wszystkie dzieci, uczęszczające do Punktu Przedszkolnego Akademia Delfinka, objęte są:

 • opieką psychologiczno-pedagogiczną i logopedyczną przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną nr 4 przy ulicy Jemiołowej 59 

 • opiekę fizjoterapeuty podczas zajęć z gimnastyki korekcyjnej