Niepubliczny Punkt Przedszkolny ul. Augustowska 31 54 - 112 Wrocław - Maślice Tel. do Dyrektora: +48 693 386 293 Tel. do grupy: +48 726 446 019

Cennik

PUNKT PRZEDSZKOLNY 2024/2025


Wpisowe - 0 zł
Czesne - 1200 zł
Catering - ……….zł / dziennie (dieta –  zł / dziennie) – ceny wyżywienia podane zostaną w terminie późniejszym

   

*Wpisowe: nie pobieramy opłaty wpisowej

*Czesne: w cenie czesnego zawarte są wszystkie zajęcia obligatoryjne oraz niektóre dodatkowe.

Zajęcia dodatkowe, ujęte w kwocie czesnego to: język niemiecki, tańce, rytmika i zajęcia autorskie (cykl: "Mały Kucharz", "Poznajemy zawody", "Klub Małego Podróżnika", "Kolorowe Dni", "Delfinek naukowcem").

Zajęcia dodatkowe, płatne osobno to: język angielski, dogoterapia, logopeda, gimnastyka korekcyjna, zajęcia z instrumentami muzycznymi, występy teatrzyków przyjezdnych oraz inne zajęcia, zaplanowane na dany rok przedszkolny. Kwoty są ustalane i podawane na pierwszym zebraniu z Rodzicami.


Dla Rodziców, którzy polecą nasze przedszkole innym Rodzicom, oferujemy rabat na czesne w wysokości 10 % przez 2 miesiące.

Wyżywienie w formie cateringu: pierwsze śniadanie, drugie śniadanie, zupa, obiad, podwieczorek.

W cenę wyżywienia wliczone są również napoje dla dzieci bez ograniczenia (woda mineralna, herbatki owocowe, kompoty).

Dla Rodzeństwa oferujemy rabat kwoty czesnego w wysokości – 20 % 

 

PUNKT PRZEDSZKOLNY 2023/2024


Wpisowe - 0 zł
Czesne - 1100 zł
Catering - 20 zł / dziennie (dieta – 22 zł / dziennie)

   

*Wpisowe: nie pobieramy opłaty wpisowej

*Czesne: w cenie czesnego zawarte są wszystkie zajęcia obligatoryjne oraz niektóre dodatkowe.

Zajęcia dodatkowe, ujęte w kwocie czesnego to: język niemiecki, tańce, rytmika i zajęcia autorskie (cykl: "Mały Kucharz", "Poznajemy zawody", "Klub Małego Podróżnika", "Kolorowe Dni", "Delfinek naukowcem").

Zajęcia dodatkowe, płatne osobno to: język angielski, dogoterapia, logopeda, gimnastyka korekcyjna, zajęcia z instrumentami muzycznymi, występy teatrzyków przyjezdnych oraz inne zajęcia, zaplanowane na dany rok przedszkolny. Kwoty są ustalane i podawane na pierwszym zebraniu z Rodzicami.


Dla Rodziców, którzy polecą nasze przedszkole innym Rodzicom, oferujemy rabat na czesne w wysokości 10 % przez 2 miesiące.

Wyżywienie w formie cateringu: pierwsze śniadanie, drugie śniadanie, zupa, obiad, podwieczorek.

W cenę wyżywienia wliczone są również napoje dla dzieci bez ograniczenia (woda mineralna, herbatki owocowe, kompoty).